Pályázatok
Új Széchenyi Terv
Hírlevél
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Képzés
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
Közfoglalkoztatás
Nyomtatványok, kérelmek
EU-s programok
MA-SLO-W Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
A projekt bemutatása/Predstavenie projektu
Nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele/Počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie a ich zloženie
Állásajánlatok statisztikája/Ponuka pracovných príležitosti
A munkaügyi szervezet bemutatása/Predstavenie štruktúry úradov práce
Rendezvények, események/Podujatia, udalosti
A térségben működő paktumok/Fungujúce pakty na danom území
Egyéb/Iné
Partnerségek
Esélyegyenlőség
Munkaerő közvetítők, kölcsönzők
Szervezeti adatok
Minőségirányítás
Üvegzseb
Sajtó
Közlemények, hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)
Közérdekű adatok
Összefoglaló az „Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése” tárgyában készült pályázatrólNyomtatás

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

(HU-SK 2008/01/1.6.2 intézkedés)

 

A projekt címe: MAgyar SLOvensky Workforce

Rövid cím: MA-SLO-W

 

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ hat szlovák munkaügyi hivatallal Együttműködési Megállapodásban rögzítette közös szándékát az Európai Területi Együttműködés keretében a „Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013” pályázat 1.6.2 intézkedése, az „Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat kimunkálására és megvalósítására.

 

A pályázat előkészítése, közös fejlesztése keretében az ÉMRMK felvette a kapcsolatot a potenciális partnerekkel, s együttes munkaértekezletek során kialakultak a projekt céljai, tevékenységei, s a következő partneri kör:

 

 • Vezető Partner: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
 •  

 • Projekt Partnerek:
 • Kassai Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal
 • Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Társult Partnerek:
 • Sajó-Rima Eurorégió (civil szervezet)
 • B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
 • Hídvégardói Önkormányzat
 • Rozsnyói Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal
 • Tőketerebesi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal
 •  

  Projektünk elsősorban együttműködést, együttgondolkodást, munkaerőpiaci kezdeményezéseket indikál a két ország szervezetei között, melynek keretében egyelőre két határmenti megyét (Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyét) érintően az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani a projekt 12 hónapos időtartama alatt:

 • A határ mentén ki szeretnénk építeni egy információs-öninformációs bázist, mely megfelelő adatokat szolgáltat a két ország adott területének munkaerőpiacáról, munkaerőkínálati-keresleti oldaláról, munkaerőpiaci kezdeményezésekről, programokról, rendezvényekről. A határ mindkét oldalán 6-6 Információs Pontot (IP) kívánunk telepíteni számítógéppel, nyomtatott tájékoztatókkal, és a projekt során kiképzett tanácsadóval. A magyar oldalon 6, a szlovák Projekt Partner illetékességi területén 4, a szlovák Társult Partnerek illetékességi területén 1-1 IP kerül elhelyezésre.  E közreműködés nem jár közvetlen pénzügyi kötelezettségvállalással, az a Vezető Partner és Projekt Partner feladata.
 • Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ (ÉRÁK) egy mobil, internetes hozzáférést biztosító, különböző humán szolgáltatásokat (álláskeresést, önéletrajzírást, képzési lehetőségeket, pályaorientációt segítő tanácsadást, stb.) nyújtó mozgó busz rendelkezésre bocsátásával segíti a határmentén élők munkába helyezését. A szolgáltatásokat mindkét oldalon a program keretében kiképzett tanácsadók nyújtják.
 • A munkaügyi szakemberek részére a partnerek közösen egy három nyelvű (magyar - szlovák - angol) munkaerőpiaci fogalomtárat készítenek, mely megkönnyíti a szakmai kommunikációt.
 • A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamra közreműködésével kialakításra kerül egy céginformációs adatbázis, mely a határmenti munkáltatók számára hasznos adatokat tartalmaz vállalkozási profilokról, fejlesztési elképzelésekről, beruházásokról, beszállítói igényekről. Az adatbázis alkalmas lehet a két ország közötti gazdasági együttműködés segítésére. Terveink szerint egy „Hírlevelet” is megjelentetünk, mely nyomtatott formában tartalmazza ezeket az információkat.
 • A pályázat célja, hogy a projekt végén a 12 hónapos együttműködés eredményeképpen létrehozzunk egy nemzetközi foglalkoztatási paktumot. A paktum egy olyan többszereplős munkaerőpiaci együttműködési megállapodás, mely tömöríti a térség munkaadóit, önkormányzatait, civil szervezeteit, érdekképviseleti szerveit, felnőttképző intézményeit abból a célból, hogy a foglalkoztatás elősegítése érdekében erősítse a munkaerőpiaci kapcsolatokat, információáramlást. A paktum összefogója a munkaügyi szervezet.
 •  

  A projekt keretében igényelt támogatás összesen:                 418.424,38 euró

  Partnerek szerinti bontásban:

 • Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ:     174.302,92 euró
 • Kassai Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal:         131.200,00 euró
 • Észak-magyarországi Regionális Képző Központ:              79.661,32 euró
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:    33.260,14 euró
 •  

    A MASLOW projekt partneri köre ( letölthető dokumentum)

   

    A MASLOW prokjet szóró anyaga (letölthető dokumentum)

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
  Tel.: (46) 513-204 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu