Pályázatok
Új Széchenyi Terv
Hírlevél
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Képzés
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
Közfoglalkoztatás
Nyomtatványok, kérelmek
EU-s programok
MA-SLO-W Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Partnerségek
Esélyegyenlőség
Munkaerő közvetítők, kölcsönzők
Szervezeti adatok
Minőségirányítás
Üvegzseb
Sajtó
Archiv
Közlemények, hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)
Közérdekű adatok
Tájékoztató a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis bevezetésérőlNyomtatás

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2011. július 27-től módosította a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Flt.).

 

Az Flt. 57/B. §-a tartalmazza a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisra vonatkozó szabályokat, amelyek alapján az állami foglalkoztatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a közfoglalkoztatás megszervezése, a foglalkoztatás feltételeinek biztosítása, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő egyéb feladatok eredményes ellátása céljából. Az adatbázisban

  • a bérpótló juttatásra, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek,
  • a közfoglalkoztatott személyek és
  • a közfoglalkoztatás adatai kezelhetőek.

 

Az Flt. 57/C. §-a határozza meg azokat a felhasználókat, akik adatokat rögzíthetnek az adatbázisba, illetve betekinthetnek az adatbázis adataiba:

  • a települési önkormányzatok jegyzői (a bérpótló juttatásra, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek adatait rögzítik),
  • az állami foglalkoztatási szerv (a közfoglalkoztatásban résztvevő személyekre és a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatokat rögzíti),
  • a Belügyminisztérium, mint a közfoglalkoztatásért felelős minisztérium (az adatokba betekinthet a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatai eredményes ellátása érdekében),
  • a Türr István Képző és Kutató Intézet (az adatokba betekinthet a képzések szervezésének területi összehangolása, valamint a közfoglalkoztatás szervezése érdekében),
  • a Magyar Államkincstár (az adatokba betekinthet a közfoglalkoztatott bérének a központi költségvetés által finanszírozott része folyósítása feltételeinek ellenőrzése érdekében).

 

A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis tartalmazza a bérpótló juttatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek adatainak kezelését is. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis bevezetését követően a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis hasonló funkciói megszüntetésre kerülnek. A Foglalkoztatási Hivatal a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist 2012. április 30-ig tovább működteti annak érdekében, hogy a települési önkormányzat jegyzője lezárhassa a rendszeres szociális segélyre vonatkozó ügyeket, eljárásokat.

 

 

Budapest, 2011. augusztus 25.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-204 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu